Om webbplatsen

Här kan du läsa om villkor, tillgänglighet och annan information om den här webbplatsen.

Allmän information
Användarvillkor
Rapportering av säkerhetsproblem via ansvarsfull sårbarhetsredovisning

Allmän information

Vad som i denna information samt användarvillkor står om webbplatsen gäller även för Vattenfalls Mina Sidor-app i tillämpliga delar.

Webbplatsen tillhandahålls av Vattenfall AB (publ)
Organisationsnummer: 556036-2138
Registreringsnummer för moms: SE556036213801
Styrelsens säte: Solna
Postadress till Sverigekontoret: Vattenfall AB, 169 92 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna
Leveransadress: Evenemangsgatan 13 C, 169 79 Solna
Telefon (växel): 08-739 50 00

Har du frågor om avtal, priser et cetera kontaktar du Kundservice. Kontaktvägar till Kundservice hittar du här:
Kundservice

Information om vår behandling av personuppgifter och cookies hittar du under
Personuppgifter

Upp

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Vattenfall AB (publ), och/eller dess dotterbolag i Sverige och i andra länder (nedan "Vattenfall") som en service. Informationen är endast avsedd som upplysningar, inte som rådgivning.

Syftet med webbplatsen

Informationen på denna webbplats är av generell karaktär och får inte utgöra enda grund för viktigare beslut. Vattenfall strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt men garanterar varken att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Länkar till externa webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbsidor. Vattenfall ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor eller produkter eller tjänster som kan erbjudas genom andra webbsidor.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Allt material på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Under inga omständigheter ska Vattenfall hållas ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på denna webbplats.

Nedladdning av material från denna webbplats eller länkade webbsidor sker på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material.

Vattenfall tar inte ansvar för eventuella följder som din användning av webbplatsen kan komma att medföra. Vattenfall tar inte något ansvar om du skulle komma till skada eller om terminalen skulle skadas eller förstöras medan du använder webbplatsen.

Vattenfall kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att fungera och Vattenfall friskriver sig från ansvar av vad slag de vara må för utebliven, felaktig och/eller inaktuell information.

Copyrightmeddelande

Vattenfall AB och dess dotterbolag äger rätten till urval, samordning och sammanställning av material på denna webbplats. Såvida inte annat anges är allt material (inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, animationer, videor, musik och ljud) på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat av Vattenfall AB och dess dotterbolag.

Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för personligt, icke kommersiellt bruk förutsatt att copyrightmeddelande och andra meddelanden som visas på materialet inkluderas. Det är förbjudet att ändra, använda eller distribuera materialet i kommersiellt syfte.

Övrigt

Vattenfall förbehåller sig rätten att införa ändringar på denna webbplats utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar att uppdatera informationen. Vattenfall förbehåller sig även rätten att utan förgående meddelande ändra i användarvillkoren och du samtycker till att följa villkoren i sådana ändringar eller revideringar. Om någon av dessa uppgifter eller villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara, påverkas på inget sätt giltigheten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna och villkoren.

Upp

Rapportering av säkerhetsproblem via ansvarsfull sårbarhetsredovisning

Vattenfall ägnar stor uppmärksamhet åt informations- och kommunikationssystemens säkerhet. Trots detta kan svaga punkter finnas och uppstå: en säkerhetsrisk. Det är olagligt att missbruka en säkerhetsrisk eller att informera tredje part om sådan risk så att det kan leda till missbruk. Vattenfall har antagit statliga rekommendationer och efterlever följande regler gällande ansvarsfull sårbarhetsredovisning.

Rapportera ett (möjligt) säkerhetsproblem till Vattenfall IT genom att fylla i onlineformuläret. Ange så mycket information som möjligt. Rapportering kan ske anonymt.

Använd inte säkerhetsproblemet (till exempel genom att kopiera eller ändra data) och berätta inte om den för tredje part. All kommunikation samordnas av Vattenfall.

Om ovanstående villkor är uppfyllda kommer Vattenfall inte att rapportera intrånget i våra system till respektive myndighet.

I händelse av en icke-anonym rapport kommer Vattenfall att informera uppgiftslämnaren om vårt tillvägagångssätt för att åtgärda säkerhetsproblemet och kommer att hålla uppgiftslämnaren uppdaterad om framstegen. Beroende på hur allvarligt säkerhetsproblemet är och rapportens kvalitet, kan Vattenfall besluta om att uttrycka vår uppskattning och/eller offentligt hedra uppgiftslämnaren.

Vattenfall anser att säkerhet, tillförlitlighet och ärlighet är av största vikt. Detta gäller såväl Vattenfalls aktiviteter som energiföretag som företagets roll i samhället. Ditt ärliga bidrag till att öka säkerheten och tillförlitligheten är mycket uppskattat!

Vattenfall garanterar att vi inte kommer att försöka identifiera en anonym uppgiftslämnare under förutsättning att uppgiftslämnaren inte använder sin kunskap om säkerhetsproblemet och att denna kunskap inte delas med tredje part.

Rapportera ett säkerhets- eller tillförlitlighetsproblem här (på engelska)

Upp

Se även

En flicka i rosa tröja på klippor vid havet

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

Pojke som ligger i en säng och tittar på en bärbar dator

En cookie (kaka) är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator.

Reflektioner i fasaden på Vattenfalls huvudkontor

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.