Kärnkraft är en kraftkälla med låga koldioxidutsläpp som spelar en viktig roll för den pågående energiomställningen. Den erbjuder långsiktig och planerbar tillgång till el för ytterligare elektrifiering och hållbar tillväxt.

Aktuell kärnkraftsproduktion

Här indikeras aktuell kärnkraftsproduktion och aktuell produktion på Forsmark och Ringhals. Diagrammen uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

För officiell information om driftläge och produktion, se Nord Pool.

Forsmark

Ringhals

Senaste nyheterna från Forsmark

Forsmark 2 åter i drift före planerad tid

Åtgärderna vid Forsmark 2 genomfördes  snabbare än förväntat, vilket resulterat i att den ena generatorn, som var ur drift sedan slutet av december, togs ...

Läs hela artikeln
Forsmark kärnkraftverk i solsken

Reparationsarbeten på Forsmark 2 påbörjade

Forsmark 2 har på fredagen 26 januari meddelat marknaden om en förlängning av enturbinsdriften.

Läs hela artikeln
Logga för Elens dag

Upptäck framtidens kärnkraftskarriärer på Elens dag

Elens dag är ett initiativ från energiföretagen och syftet är att uppmärksamma elens nytta och nöje i samhället! Elens dag är också till fö...

Läs hela artikeln

Senaste nyheterna från Ringhals

Logga för Elens dag

Upptäck framtidens kärnkraftskarriärer på Elens dag

Elens dag är ett initiativ från energiföretagen och syftet är att uppmärksamma elens nytta och nöje i samhället! Elens dag är också till fö...

Läs hela artikeln

Kunskap, kablar och kebabpizza

I slutet av förra året samlades 26 europeiska experter för att förkovra sig i ämnet ”Low Voltage And Medium Voltage Cable Aging Management”, eller som v...

Läs hela artikeln
Ringhals

Ringhals 4 levererar igen

Lagom till helgen levererar Ringhals 4 fullt igen och är nu i normal produktion.

Läs hela artikeln

Vattenfall tar nästa steg mot utveckling av ny kärnkraft

Kärnkraft är en viktig del av den fossilfria energimixen i Sverige och får allt större betydelse i takt med samhällets ökande elbehov.

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag, och undersöker bland annat möjligheten till ny kärnkraft vid Ringhals.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Vi är Sveriges största elproducent. Forsmarks kärnkraftverk levererar fossilfri el varje d...

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års e...

Reaktorhallen i Ågestaverket

Ågesstaverket var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker...