Kärnkraft är en kraftkälla med låga koldioxidutsläpp som spelar en viktig roll för den pågående energiomställningen. Den erbjuder långsiktig och planerbar tillgång till el för ytterligare elektrifiering och hållbar tillväxt.

Aktuell kärnkraftsproduktion

Här indikeras aktuell kärnkraftsproduktion och aktuell produktion på Forsmark och Ringhals. Diagrammen uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

För officiell information om driftläge och produktion, se Nord Pool.

Forsmark

Ringhals

Senaste nyheterna från Forsmark

Tillfälligt produktionsstopp Forsmark 3

Forsmark 3 kommer 18.00 tas av nät för att undersöka och eventuellt åtgärda en ventil.

Läs hela artikeln
Reaktor 3 i Forsmark

Tillfälligt produktionsstopp Forsmark 3

Elproduktionen vid Forsmark 3 är tillfälligt stoppad. Våra säkerhetssystem har fungerat och elproduktionen pågår som vanligt vid övriga reaktorer. 

Läs hela artikeln
Forsmark kärnkraftverk i solsken

Revisionen på Forsmark 2 är avslutad

Revisionen på Forsmark 2 har löpt på bra och enligt plan, trots en del tillkommande arbeten. 

Läs hela artikeln

Senaste nyheterna från Ringhals

Rejält lyft för RCP-motorn på Ringhals 3

I slutet av maj var det dags för ett av de tyngre jobben under R3:s årliga översyn. Det var dags att byta ut elmotorn till Reactor Coolant Pump, RCP, vilket innebar utlyft ur...

Läs hela artikeln

Ringhals går mot strömmen - rekryterar 15 ingenjörer på ett bräde

Prognoserna varnar att arbetsmarknaden försvagas och att arbetslösheten förväntas toppa på 8,5% i slutet av 2024. När andra tvingas bromsa gasar Ringhals: k&au...

Läs hela artikeln

Vattenfall tar nästa steg mot utveckling av ny kärnkraft

Kärnkraft är en viktig del av den fossilfria energimixen i Sverige och får allt större betydelse i takt med samhällets ökande elbehov.

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag, och undersöker bland annat möjligheten till ny kärnkraft vid Ringhals.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals har sedan 1975 försett Sverige med fossilfri el.

Reaktorhallen i Ågestaverket

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974.