Ringhals miljöarbete

Kärnkraft har förhållandevis låg miljöpåverkan jämfört med annan elproduktion.

Driften av Ringhals har förhållandevis liten påverkan på miljön – exempelvis är utsläppen av växthusgaser mycket små. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan. 

Om du vill veta mer om miljöpåverkan för vår avveckling - hittar du det här.

Miljöpåverkan

Ringhals kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt. Det är vissa utsläpp till luft och vatten samt nyttjande av havet som kylvatten.

Miljöpolicy och ledning

Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och i verksamhetspolicyn finns riktlinjer för miljömål och betydande miljöaspekter.

Uppföljning och kontroll

Miljöarbetet och arbetsmiljöfrågor följs upp och granskas både internt och av andra, som exempelvis myndigheter.

Miljödeklarerad elproduktion

Ringhals producerar el som är EPD-certifierad, Environmental Product Declaration. EPD är en miljövarudeklaration som gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda. Ringhals EPD anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el har. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. Exempelvis är utsläppen av växthusgaser och andra miljöföroreningar jämförelsevis låga.

Mer om EPD

Läs mer om miljövarudeklaration för kärnkraft.

Del av Ringhals

Se även

Två Ringhalsmedarbetare i verkstad

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals kärnkraftverk.

Man i skyddsglasögon

Här har vi samlat information om vad du behöver förbereda inför ditt uppdrag på Ringhals.

Ett gäng Ringhals-medarbetare kring ett bord utomhus

Här får du information om hur du når oss på Ringhals per telefon, brev eller e-post.