Ringhals produktion och driftläge

Hittills har Ringhals kärnkraftverk haft en elproduktion på mer än 900 TWh, tillräckligt för att försörja hela Sverige med el under sex år.

Årligen producerar vi ungefär 17 terawattimmar. Det motsvarar elförbrukning för tre städer av Göteborgs storlek.

Elproduktionen från oss kommer att fortsätta ända in på 2040-talet. Den första reaktorn togs i drift 1975. Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år. Investeringar görs i modern teknik, ännu högre säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Ringhals 1 och 2 är avställda efter 44 år av fossilfri elproduktion.
Läs mer om Ringhals 1 och 2

Huvuddelen av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft och vattenkraft, som är basen i Sveriges produktion av el. Kärnkraften är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Dygnet runt, året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet. Kärnkraftselen har också mycket låga fossila avtryck. Mer information om det hittar du på våra miljösidor.

Aktuellt driftläge

Ringhals 3: Uppstart pågår efter årlig avställning.
Ringhals 4: Normal produktion.

Här indikeras aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen.

Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan på el eller på grund av ventilprov.

Tekniska data

  Ringhals 1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4
Reaktortyp Kokvattenreaktor Tryckvattenreaktor Tryckvattenreaktor Tryckvattenreaktor
Nettoeffekt Permanent avställd Permanent avställd 1 074 MW 1 130 MW


Energi och effekt

Energi:
1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh. Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Relaterad information

Sedan starten har Ringhals reaktorer producerat mer än 900 TWh el.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.