Ringhals ekonomi

Genom att producera el till våra ägare får vi intäkter som täcker våra kostnader för bland annat drift och underhåll, kärnbränsle, skatter och framtida hantering av driftavfallet.

Ringhals AB är ett dotterbolag till Vattenfall AB som äger 70,4 % av aktierna. Sydkraft Nuclear Power AB äger 29,6 % av aktierna. Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

Kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

Vi betalar avgifter till kärnavfallsfonden för att bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle, med mera. Fondens styrelse är en statlig myndighet. Under 2022 betalade Ringhals 4,5 öre per producerad kilowattimme till fonden.

Kärnavfall

De svenska kärnkraftverken äger tillsammans Svensk Kärnbränslehantering AB som tar hand om vårt radioaktiva avfall.

Turbinhall i Forsmark 3

Relaterad information

Kärnkraftverket Ringhals

Ringhals 1 och Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Två man som arbetar med säkerhet på Ringhals

Vårt mål är att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet.