Utbildning

För att få tillträde till Ringhals olika områden och för att få utföra en del arbetsuppgifter så krävs det att du genomför vissa utbildningar. Det är din arbetsledning eller inhyrande chef som avgör vilka utbildningar som är aktuella för just dig. Detta styrs via framtagna utbildningsprogram. Se nedan vad som gäller för dig.

Vem bokar och vem betalar utbildningen?

Arbetsledningen för ditt företag bokar in dig på kurserna. Den beställande chefen på Ringhals kan också boka. Använd anmälningsformuläret samt dokumentet "Kurstillfällen på Ringhals" för att hitta önskat datum. Vem som står för kostnaderna för kurser som krävs för att arbeta här kan du läsa om i dokumenten nedan.

Ny hemvist för webbutbildningar

Kärnkraftens utbildningsportal har flyttats till en ny plattform. I samband med förändringen görs en gallring av persondata för att leva upp till GDPR. 

Inhyrd personal måste registreras i plattformen innan de kan genomföra en kurs. Klicka på länken nedan så kommer du till kurskatalogen. Sök upp den kurs som du avser göra och klicka på REGISTRERA MIG. Välj att du avser arbeta på Ringhals, fyll i formuläret och sänd iväg det. Kursadministrationen kommer att aktivera dig och du får ett mejl när det är klart.

Efter genomförande med godkänt resultat så sänds ett kursintyg automatiskt till din mejladress för vidare hantering enligt tidigare rutiner.

Logga in i kurskatalogen

Har du frågor kring den nya utbildningsportalen kontakta ringhals.utbildning@vattenfall.com

Förkunskapskrav

Krav på utbildning och kompetens ställs i upphandlingen av arbetet. Exempel på detta är:

 • HLR och Första hjälpen
 • Heta arbeten
 • Arbete med spänning
 • Truckutbildning
 • Arbete i mast och stolpe
 • Ställningsbyggnad
 • Asbestrivning
 • Lyftutbildning

Intyg för externt utförd utbildning ska skickas via e-post till Ringhals för registrering. 
ringhals.utbildning@vattenfall.com

Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta din arbetsledning eller inhyrande organisation på Ringhals.

Tillträdesutbildningar

Här beskrivs de utbildningar som är kopplade till Ringhals olika fysiska områden – alltså var du ska vara.

Skydd och säkerhet

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till en kärnteknisk anläggning.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Strålskydd i praktiken

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till kontrollerat område.
Genomförande: Grundutbildningen genomförs som lärarledd utbildning 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.

Repetitionen genomförs i två delar, teori och praktik. Teori: Webbutbildning som genomförs innan praktiken. Skriv ut ditt intyg och ta med till praktiken.
Till webbutbildningen

Praktik: Lärarledd utbildning i Videbergsborg V2, Ringhals.
Kursbokning: Ringhals utbildning.

Om det är mer än fem år sedan utbildning genomfördes ska grundutbildning genomföras på nytt (repetitionsutbildning är inte tillräcklig).
Repetitionskrav: 3 år

Introduktionsutbildning

Ringhals genomför introduktionsutbildning för sin egen personal. För inhyrd personal kan det förekomma introduktionsutbildning beroende på vilken firma du arbetar för.

Utbildning inom säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Målgrupp: All egen anställd personal. Extern personal med fysiskt tillträde och eller logiskt tillträde. Extern personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet eller får tillgång till uppgifter i sekretessklass: hemlig. Ledning på externa bolag (i det fallet det inte är logiskt och fysiskt tillträde).
Genomförande: Webbutbildning med provfrågor. Genomförd utbildning är ett krav för att vara behörig att delta i säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av uppgifter i sekretessklass: hemlig. Kursen ska vara genomförd inom en månad efter tillträde.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Fysiskt skydd

Målgrupp: All egen anställd personal. Extern personal med fysiskt tillträde.
Genomförande: Webbutbildning med provfrågor. Kursen ska vara genomförd inom en månad efter tillträde.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Informations- och IT-säkerhet

Målgrupp: All egen anställd personal. Extern personal med logiskt tillträde.
Genomförande: Webbutbildning med provfrågor. Kursen ska vara genomförd inom en månad efter tillträde.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Utbildning för arbetsuppgiften

Här beskrivs några av de utbildningar som Ringhals kräver att du genomför beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du ska utföra. Det är din arbetsledning eller inhyrande chef som avgör vilka utbildningar som är aktuella för just dig.

Arbete i driftsatta rum

Målgrupp: Personal som kan påverka säkerheten vid arbete i driftsatta rum. Personal som har behörighet till driftsatta rum (utrymmen innehållande system/komponenter av betydelse för säker drift av anläggningarna) ska ha kunskap om att de kan påverka säkerheten vid besök/arbete i dessa rum.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Brandutbildning Ringhals

Målgrupp: All personal, egen och inhyrd, med praktiska arbetsuppgifter innefattande underhåll eller ändringar av byggnader, system eller komponenter samt andra praktiska arbeten som kan påverka brandsäkerheten.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 5 år

Rent system

Målgrupp: Alla med tillträde till kontrollerat område eller andra arbetsområden där man genom sitt arbete kan påverka renheten i våra system, till exempel arbete i PWR-turbin, i verkstäder eller i befattningar som arbetsledare, montageledare och konstruktörer.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Säkert arbete – el

Målgrupp: Inhyrd personal som ska fungera som arbetsbefäl inom el (Elsäkerhetsledare enligt ESA14).
Genomförande: Grundutbildning genomförs lärarledd 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.
Repetition genomförs under 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.Kursbokning: Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Förkunskapskrav: ESA14
Repetitionskrav: 3 år

Säkert arbete – icke elektriskt

Målgrupp: Inhyrd personal som ska fungera som arbetsbefäl för icke elektriskt arbete.
Genomförande: Grundutbildning genomförs lärarledd 2 dagar i Videbergsborg V2, Ringhals.
Repetition genomförs under 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals. Kursbokning: Ringhals utbildning.
Repetitionskrav: 3 år

Strålskyddsteknik

Målgrupp: Inhyrd personal med arbetsuppgifter på kontrollerat område och som ska fungera som arbetsbefäl eller elarbetsansvarig.

Genomförande:

Grundutbildningen genomförs lärarledd 2 dagar i Videbergsborg V2, Ringhals. Repetition genomförs genom en webbutbildning. Skriv ut ditt intyg och lämna till tillträdesservice eller skicka det till Ringhals utbildning.

Om det är mer än fem år sedan utbildning genomfördes ska grundutbildning genomföras på nytt (repetitionsutbildning är inte tillräcklig).
Repetitionskrav: 3 år

Felförebyggande metoder

Målgrupp: Alla som utför en åtgärd i anläggningen. Detta inkluderar personal inom drift, underhåll, kemi, bränsle, montage, kontroll och provning samt chefer och arbetsledare som deltar i prejob briefing etc.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 3 år

Kemiska produkter, riktad utbildning

Målgrupp: Alla som hanterar och arbetar med kemiska produkter.
Genomförande: Lärarledd utbildning 3,5 timmar.
Kursbokning: Ringhals utbildning.
Repetitionskrav: 5 år

Farligt gods

Målgrupp: Personal som transporterar eller har arbetsuppgifter där de är delaktiga i hanteringen av farligt gods.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetitionskrav: 5 år

Code of Conduct

Målgrupp: Tillfälliga medarbetare som arbetar inom Ringhals mer än två månader i följd och/eller minst sex månader under ett och samma kalenderår ska genomföra webbutbildningen.
Genomförande: Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och lämna till Tillträdesservice på Ringhals eller skicka det till Ringhals utbildning.

Till webbutbildningen
Repetionskrav: 3 år

Återträning

För vissa utbildningar krävs återträning med intervall på 3 eller 5 år.

Följande gäller i 3 år:

 • Skydd och Säkerhet (webb)
 • Rent system (webb)
 • Arbete i driftsatta rum (webb)
 • Strålskydd i praktiken
 • Strålskyddsteknik
 • Säkert arbete – icke elektriskt
 • Säkert arbete – el
 • ESA14
 • HLR + första hjälpen
 • Arbete med spänning

Följande gäller i 5 år:

 • Brandutbildning Ringhals (webb)
 • Kemiska produkter, riktad utbildning
 • Heta arbeten
 • Farligt gods – hanteringsutbildning
 • Lyft
 • Truck

Kontakt

Ringhals utbildning
Utbildningsfrågor
Tillträdesservice
Tillträdesutbildning

Relaterad information

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Ringhals.

Husvagnar med vitsippor i förgrunden

Vid Ringhals finns hotell, entreprenörsbostäder och camping samt flera fritidsföreningar.