Tillträde och intyg

Sveriges näst största kärnkraftverk är en spännande arbetsplats. Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig. Vilka intyg vi behöver är beroende på var du ska arbeta.

Föranmälan

För att komma in på Ringhals ska det finnas en föranmälan. Det är din kontaktperson på Ringhals som ser till att det finns en sådan för dig. Om vi fått dina intyg i tid kan du kvittera ut ditt passerkort i mottagningsbyggnaden vid ankomst.

Mottagningens ordinarie öppettider för uthämtning av passerkort med mera är helgfria vardagar kl. 07.00–15.30, med lunchstängt mellan kl. 11.30 och 12.15. Kom ihåg att ta med legitimation.

Under perioden 13 maj–28 juni krävs en bokad tid för att kunna hämta ut passerhandlingar.

Boka din tid här

Transport till Ringhals

Fordon som har behov av att köra in på Ringhals område måste ha en giltig anledning. Det finns följande:

  • Ankommande gods/leverans
  • Entreprenör med arbetsredskap som behövs för att utföra arbete

Mer information om transport till Ringhals

Vilka intyg behöver jag skicka in?

Det krävs olika intyg beroende på var någonstans på Ringhals som du ska arbeta. Alla intyg du behöver laddar du ner på denna sida. Skicka intygen till:

Ringhals AB
Tillträdesservice
432 85 Väröbacka

Område Förklaring Kravställda intyg och kurser
Industriområde Område innanför industristaketet Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsprövning
Drogtest
Kurs: Skydd och säkerhet
Bevakat/skyddat område Område innanför dubbelstaketet Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsprövning
Drogtest
Kurs: Skydd och säkerhet
Kontrollerat område Områden med förhöjd strålningsnivån Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsprövning
Drogtest
Kurs: Skydd och säkerhet
Kurs: Strålskydd i praktiken
Läkarundersökning
(Hälsodeklaration)
SUA-kravställda områden Datorbehörighet samt områden på anläggningen som kräver ett SUA-avtal. Tala med er kontaktperson på Ringhals, alternativt Tillträdesservice för att få information om vilka områden som kräver SUA avtal. Obligatoriskt för alla områden:
Blankett: Intyg om genomförd säkerhetsprövning
Drogtest
Blankett: Samtycke till registerkontroll och information om säkerhetsprövning
Blankett: Framställan för registerkontroll Ringhals
Kurs: Säkerhetsskydd, Fysiskt skydd och Informationssäkerhet

För fysiskt tillträde (Industri, skyddat och bevakat område):
 
Se ovan + Kurs: Skydd och Säkerhet

För fysiskt tillträde (Kontrollerat/Radiologiskt område):

Se ovan + Kurs: Strålskydd i praktiken
Läkarundersökning

För att få ansöka om registerkontroll ska det finnas ett SUA-avtal med leverantören.
Se mer information om SUA

Utbildningar

Du behöver genomföra vissa utbildningar inför ditt arbete på Ringhals.
Läs på utbildningssidan om vad som gäller för dig

Drogtest

Drogtestet ska vara genomfört och godkänt innan du kommer till Ringhals. Du kan göra drogtestet hos din företagshälsovård eller på annan vårdinrättning. De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, bensodiazepiner och kokain. Drogtestet ska vara utfört via hår eller urin. 

Kopia på provresultatet från vårdinrättningen för respektive individ skickas in till Ringhals tillträdesservice. Skicka kopia på provresultatet senast 7 dagar innan ankomst. Giltighetstid: 3 år.

Säkerhetsprövning och registerkontroll

Varje leverantör genomför en egen säkerhetsprövning av sin personal. Därefter görs en registerkontroll i polisens register via Säkerhetspolisen. För att få tillträde till Ringhals och/eller för att arbeta i våra IT-system krävs att samtliga underlag är insända till Ringhals.

Skicka in intygen minst 8 veckor innan ankomst. För utländska medborgare önskas intyg minst 12 veckor innan ankomst. Giltighetstid: Under tid person/firma är etablerad på Ringhals. Kan behöva förnyas vid uppehåll längre än 1 år. Tänk på att om du byter företag behövs nya intyg.

Frågor?
E-posta din fråga till oss: access.Ringhals@vattenfall.com

Nytt intyg från folkbokföringsregistret för ej svensk medborgare

Om utländsk medborgare har varit bosatt i Sverige i mer än fem år så behöver person i fråga skicka in ett utdrag från folkbokföringsregistret, en gång per år, för att få fortsatt tillträde till Ringhals. Detta för att bevisa att person är bosatt i Sverige.

Läkarintyg – undersökning/hälsokontroll

Om du ska arbeta inom kontrollerade områden på Ringhals, det vill säga områden där radioaktivitet förekommer, krävs en radiologisk läkarundersökning. Den omfattar urinprov, blodprovstagning, mätning av blodtryck och samtal med sjuksköterska och läkare. Du kan göra läkarundersökningen hos din företagshälsovård eller på annan vårdinrättning. Blanketter finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Skicka intyg minst 7 dagar innan ankomst. Giltighetstid: 3 år. De mellanliggande åren ska du lämna in en hälsodeklaration till den vårdinrättning som gjorde läkarundersökningen.

Dosrapport

Utländsk personal måste lämna en dosrapport vid ankomsten till Ringhals. Det gäller även svenska medborgare om doser inte finns i Centrala dosregistret. Detta kan vara fallet om du varit utomlands och arbetat. Intyget lämnas vid ankomst till Ringhals.

Nya regler för finsk personal
Från och med 2015 ska även finsk personal ha med sig ett dospass vid tillträde till svenska kärnkraftverk.
Dospass skaffas via STUK: dosregister@stuk.fi

Dospasset lämnas vid ankomst till Ringhals. Den tidigare rutinen med automatisk dosöverföring mellan Sverige och Finland har upphört.

Relaterad information

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Reaktortank

Ladda ner avtal och avtalsbilagor som gäller entreprenörer och konsulter på Ringhals.

Husvagnar med vitsippor i förgrunden

Vid Ringhals finns hotell, entreprenörsbostäder och camping samt flera fritidsföreningar.