Samråd om nytt markförvar

Ringhals AB planerar att ansöka om tillstånd till uppförande och drift av ett markförvar för deponering av fast, mycket lågaktivt drift- och rivningsavfall från Ringhals kärnkraftverk. Det finns ett befintligt markförvar på kärnkraftverkets område där driftavfall deponeras, men den tillståndsgivna volymen för detta markförvar har snart uppnåtts och därför finns behov av ett nytt markförvar.

Den 31 januari kl 18.00 hålls ett öppet informationsmöte och samråd med närboende och allmänhet gällande ansökan. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Ladda ner samrådsunderlag markförvar.pdf

 

ringhals-summer_2x1.jpg