Ringhals sponsring

Ringhals har ett mångårigt engagemang i att stödja ideella och allmännyttiga verksamheter i kommunen. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar.

Att äga och driva ett kärnkraftverk är förenat med ett stort ansvar och bygger på att vi har omvärldens förtroende. Sponsring ger oss möjligheter att engagera oss i samhället och möta människor i vardagen. Genom att fylla varumärket med budskap vill vi förmedla vår bild av oss och ge möjlighet till förtroendeskapande dialog om vår verksamhet och vår produkt.

Fotbollar och barnben med benskydd

Vi vill bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar.

Sponsringspolicy

Sponsring är ett samarbete på affärsmässig grund till ömsesidig nytta för sponsor och sponsorstagare. Ringhals sponsrar genom att lämna ekonomiskt stöd till verksamheter av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur och får en motprestation – till exempel i form av marknadsföring och varumärkesexponering – som ska ha ett affärsvärde som motsvarar utgiften för sponsring.

Sponsringen är i huvudsak lokal och är indelad i tre huvudområden, med extra fokus på barn- och ungdomsverksamhet:

 • Sport
 • Kultur
 • Socialt 

Ambitionen är att sponsra projekt som är förenliga med våra kärnvärden: säkerhet, prestation, samarbete och lärande.

Målen för sponsringen

 • Skapa förtroende
 • Bygga relationer
 • Förmedla våra värderingar
 • Synliggöra Ringhals i Vattenfalls varumärke
 • Visa att vi är en viktig aktör i regionen
 • Visa på nyttan med kärnkraftsel som en miljömässigt bra energibärare
 • Visa att vi är en attraktiv arbetsplats
 • Vara till nytta för våra medarbetare 

Vi sponsrar inte

 • Enskilda företag
 • Enskilda personer
 • Satsningar på elitnivå
 • Organisationer eller verksamheter på riksnivå
 • Politiska eller religiösa föreningar
 • Aktiviteter som vi bedömer är kontroversiella
 • Aktiviteter som vi bedömer kan skada människor, djur och miljö
 • Riskfyllda sporter; till exempel djupdykning, klättring och fartfyllda motorsporter
 • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt
 • Insamlingsorganisationer eller stöd i andra hand till tredje person 

Vill du ansöka om sponsring?

Läs först igenom vår sponsringspolicy. Om ditt förslag på sponsringssamarbete stämmer med vår policy, ansöker du om sponsring genom att fylla i och skicka in vår sponsorblankett.

Sponsorblankett

Ladda ner sponsorblanketten, spara den på din dator och fyll i samtliga fält. Bifoga blanketten i ett mejl som du skickar till sponsringsansvarig.

Två pojkar som sitter i en soffa och tittar på en bärbar dator

Hur behandlas din ansökan?

När ansökan kommer in går vi igenom den och ser om den är förenlig med våra riktlinjer. Vi ser också på helheten, så att vi har en god balans mellan våra tre huvudområden. Om så är fallet fattas beslut om sponsring. I annat fall avslås ansökan.

Logotyp

Här kan du ladda ner Vattenfalls logotyp för användning i föreningens marknadsföring.

Se även

Två Ringhalsmedarbetare i verkstad

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals kärnkraftverk.

Två av Ringhals medarbetare

För att jobba på Ringhals kärnkraftverk krävs kompetens och engagemang.

Pensionär Sven Svennerud framför Ringhals

Pensionärsföreningen har skrivit ner medlemmarnas berättelser om hur Ringhals växte fram.