Forsmarks sponsring

Forsmark har engagemang i att stöda lokala ideella och allmännyttiga verksamheter i kommunen sedan lång tid tillbaka. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar.

Våra möjligheter att bedriva sponsring är begränsade. Vi granskar alla ansökningar noggrant och bedömer behov, samt prövar självständigt våra möjligheter att sponsra i varje enskilt fall.

Fotbollar och barnben med benskydd

Vår sponsring har fokus på barn- och ungdomsverksamhet.

Vi sponsrar

Vi sponsrar tre huvudområden med fokus på barn- och ungdomsverksamhet:

 • Idrott
 • Socialt
 • Kultur

De verksamheter som vi sponsrar vilar på demokratisk värdegrund med respekt för alla människors lika värde. Våra sponsortagare delar våra värderingar om god säkerhet och bra arbetsmiljö, tillsammans är vi aktiva, öppna och positiva. Beakta att vi endast sponsrar lokalt i mycket nära anslutning till kommunen.

Ansökan behandlas för innevarande eller kommande budgetår, baserat på när ansökan kommer sponsorn tillhanda. Stöd medges endast för enskilda projekt, ej kopplade till verksamhetsår eller kalenderår. Sponsring söks och avtal tecknas normalt för ett tillfälle (ej löpande eller flerårsavtal).

Vi sponsrar inte

 • Utanför Östhammars kommun
 • Nationella organisationer eller verksamheter
 • Enskilda fysiska personer (privatpersoner)
 • Näringsdrivande verksamheter eller ideella och ekonomiska föreningar med syfte att främja enskilda medlemmars eller andra personers intressen
 • Politiska eller religiösa föreningar
 • Aktiviteter som vi uppfattar som kontroversiella
 • Sådant som vi anser kan skada människor, djur eller miljö
 • Aktiviteter som vi anser är särskilt riskfyllda
 • Sådant som kan påverka annan sponsring negativt
 • Insamlingsorganisationer (även så kallade ”90-konton”)
 • Stöd i andra hand till tredje person

Motprestation

Sponsring förutsätter motprestation i form av sponsortagarens exponering av Vattenfalls varumärke och eventuellt lokalt budskap som definieras av sponsorn. Andra motprestationer endast undantagsvis.

Så här ansöker du

Ansökningar handläggs under hela året i mån av tid och resurs. Ansökan görs uteslutande med vår sponsorblankett. Det är alltid viktigt med en bra framförhållning och att vara ute i god tid med ansökan.

Sponsorblankett

Kom ihåg att blanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska ha möjlighet att handlägga förfrågan.

En grupp gymnaster

Fakturering

Fakturering efter beslut (accept) ska göras skyndsamt och måste vara oss tillhanda senast 30 november innevarande år. Om faktura inte kommer oss tillhanda inom utsatt tid, faller avtalet automatiskt och en ny ansökan måste göras om inte annat överenskommits.

Ange alltid 30 dagars betalningsvillkor. Utbetalning av beviljat stöd sker normalt 30 dagar efter det att fakturan kommit oss tillhanda.

Forsmarks Kraftgrupp AB
Ref: Albin Ahlbom
RU 2453
169 95 Solna

Märk fakturan med:
Ordernummer: 130 544
HB: 598 010

Följ oss på Facebook

Få det senaste nyheterna, bilderna och filmerna från Forsmark. Dela, gilla eller kommentera med din fråga eller låt oss veta vad du tycker.

Facebooks logotyp

Relaterad information

Bruksgatan och kyrkan i Forsmark

Lokal information till dig som är kommuninvånare eller närboende i Forsmark.

Flygbild över Forsmarks bruk

Forsmarks bruk är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk och ett populärt turistmål.