Forsmarks produktion och driftläge

Under 2023 producerade Forsmarks kärnkraftverk 24,33 terawattimmar el.

Huvuddelen av Sveriges produktion av el kommer från kärnkraft och vattenkraft, som är basen i svensk elproduktion.

Kärnkraften är en stabil och väderoberoende kraftkälla, vilket innebär att vi levererar el dygnet runt året om. Kärnkraftselen har också mycket låga fossila avtryck. Mer information om det hittar du på våra miljösidor.

Kärnkraften står för en tredjedel av svensk elproduktion och på Forsmark produceras normalt cirka 75 GWh dagligen. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige, det räcker för att försörja hela Stor-Stockholm med el tre gånger om varje år. 

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk. Vår första reaktor, Forsmark 1, togs i kommersiell drift 1980. Våra reaktorer har genomgått stora moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder för att kunna leverera en säker och stabil elproduktion. Anläggningarna är konstruerade för att leverera svensk el långt in på 2040-talet.

Aktuell produktion

Forsmark 1: Avställd för årlig revision
Forsmark 2: Normal produktion
Forsmark 3: Normal produktion

Här indikeras aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen.

Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan på el eller på grund av ventilprov.

Tekniska data

  Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3
Reaktortyp Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor
Effekt 1014 MW 1 121 MW 1 172 MW


Energi och effekt

Energi:
1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh. Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Relaterad information

Vy över Forsmark

Läs om produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk genom åren.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Vid revisionen gör vi Forsmark redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.