Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Revisioner 2024

De årliga avställningarna under 2024 genomförs under följande datum:
Forsmark 1: 7 juli - 27 juli.
Forsmark 2: 21 april - 18 maj.
Forsmark 3: 1 september - 18 oktober.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Generatorbyte under revisionen 2018.

Relaterad information

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.

Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Blå himmel över reaktor i Forsmark

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Forsmark ett helt oberoende system för kylning av härden.