Forsmarks ekonomi

Genom att producera el till våra ägare får vi intäkter som täcker våra kostnader för bland annat drift och underhåll, kärnbränsle, skatter och framtida hantering av driftavfallet.

Forsmarks Kraftgrupp är ett dotterbolag till Vattenfall AB som äger 66,0 % av aktierna. Mellansvensk kraftgrupp AB äger 25,5 %, med Fortum som största ägare, och Sydkraft Nuclear Power AB äger 8,5 %. Forsmark får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

Kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till en fond som kallas kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

Vi betalar avgifter till kärnavfallsfonden för att bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle, med mera. Fondens styrelse är en statlig myndighet. Under 2022 betalade Forsmark 3 öre per producerad kilowattimme till fonden.

Kärnavfall

De svenska kärnkraftverken äger tillsammans Svensk Kärnbränslehantering AB som tar hand om vårt radioaktiva avfall.

Turbinhall i Forsmark 3

Relaterad information

Vy över Forsmark

Läs om produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk genom åren.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Vid revisionen gör vi Forsmark redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.