Avtal

Ramavtalen för entreprenörer respektive konsulter är gemensamma för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB. Till avtalen hör ett antal bilagor som vi har samlat här. Några bilagor finns även på engelska.

 

Kontakt

Olof Hedqvist
Forsmarks Kraftgrupp AB

Relaterad information

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste personal genomföra vissa utbildningar.

Forsmark i solnedgång

Se tekniska bestämmelser och specifikationer för de svenska kärnkraftverken.