Transport till Ringhals

Är det gods som är beställt till Ringhals ska fraktsedel vara med text på svenska eller engelska. På fraktsedeln ska tydligt framgå till vem och vart godset ska levereras. Fraktsedeln ska visas upp för trafikvakten. Chauffören ska kunna visa upp en giltig legitimation.

Förhållningsregler för ankommande fordon till Ringhals:

  • Okulärkontroll av fordonets kupé och lastutrymme görs vid varje inpassering.
  • På Ringhals-området gäller max 30 km/h.
  • Inga otillåtna föremål får medtagas (kemikalier, alkohol).
  • Inga husdjur är tillåtna på Ringhals område.
  • Inga övriga passagerare förutom chauffören är tillåten.
  • Parkering endast på uppmärkta platser.

Särskilda inpasseringsrutiner finns för fordon som transporterar farligt gods, eller som har en totalvikt överstigande 42 ton.

Förare som regelbundet återkommer (mer än 2 gånger/månad) till Ringhals ska uppfylla gällande tillträdeskrav.

Kontakta oss

Kontorstid: Godsmottagningen
Icke kontorstid: Bevakningen

Relaterad information

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Ett gäng Ringhals-medarbetare kring ett bord utomhus

Här får du information om hur du når oss på Ringhals per telefon, brev eller e-post.